Vorige levens

Vorige levens

in Blogs 18/12/2018

Heb jij er al eens over nagedacht, dat de problemen waar je nu tegen aanlooopt hun oorsprong kunnen hebben in vorige levens?  Wat als je last van bepaalde angsten hebt, maar je hebt geen idee hoe deze angst is ontstaan. Denk hierbij aan angst voor water, angst voor hoogtes, maar ook angst om je stem te laten horen. Dit zijn voorbeelden waarbij de oorsprong van de klacht in een vorig leven kan liggen. Misschien ben je in een vorig leven wel verdronken, van een klif gevallen of geduwd of veroordeeld wegens ketterij of hekserij.

Bewustwording
Het is belangrijk om hier bewustwording in te creëren, zodat we bewust kunnen loslaten en nieuwe keuzes voor onszelf kunnen maken. Iets wat vroeger of in een vorig leven is gebeurd, is niet iets wat ons op dit moment overkomt. Vanuit deze veiligheid mogen we het “oude” loslaten en hier nieuwe positieve energie voor terugbrengen. Op deze manier doorbreken we patronen die ons niet langer dienen en komen we weer een stukje dichter bij onze ware “Zelf”.

Karma
Karma ontstaat door het maken van keuzes in de derde dimensie. Dit kunnen goede keuzes zijn (positief karma) of slechte keuzes (negatief karma). We kunnen negatief karma alleen veranderen door nieuwe keuzes te maken in de derde dimensie. Negatief karma dat ontstaan is vanuit een vorig leven en nog niet gemeesterd is, nemen we mee naar een volgend leven. Op deze manier krijgen we de kans het alsnog te meesteren.

Energetische Coaching

Via Soul Realignment® onderzoek ik, aan de hand van het doel waar we aan werken, of er op energetisch niveau blokkades en beperkingen zijn, die jou ervan weerhouden in je eigen kracht te staan. Deze blokkades en beperkingen kunnen in dit leven of vorige levens zijn ontstaan. Via een clearing laten we deze blokkades en beperkingen los, zodat de weg naar verandering vrij is.

Voel je vrij deze blog met anderen te delen.