Blogs

Terugkomen bij jouw eigen Ware Zelf!

in Blogs 01/09/2020

Je komt hier als Ziel om ervaringen op te doen. Dit kunnen leuke en minder leuke ervaringen zijn. Jouw Ziel ervaart beide als een ervaring rijker en oordeelt niet. Iedere keer als jij vanuit een staat van liefde terugvalt naar een staat van angst daalt jouw bewustzijn. Door vervolgens jezelf hier weer uit te trekken […]

Met Hart en Ziel

in Blogs 27/06/2019

Je hart is de zetel van de ziel. Dit is de plek om naar binnen te keren en “thuis” te komen bij jezelf. Vanuit het denken terug naar het voelen. Door regelmatig terug te komen bij je innerlijke wereld, krijg je steeds meer inzicht en bewustwording in je fysieke, emotionele en mentale welzijn. Hierdoor kun […]

Vrijheid van keuze!

in Blogs 20/02/2019

We hebben allemaal de vrijheid van keuze. We zijn vrij om te kiezen voor datgene waar we blij van worden. Je moet alleen wel durven om deze keuze voor jezelf te maken. We vinden het vaak moeilijk om voor iets nieuws te kiezen, want dit betekent dat je het oude vertrouwde moet loslaten. We zetten […]

Alles is energie

in Blogs 21/01/2019

Deze vergelijking van Einstein zegt, dat energie en massa (materie) onderling uitwisselbaar zijn. Dit betekent dat ze verschillende vormen van hetzelfde zijn. Onder de juiste omstandigheden kan energie massa worden en massa energie. Frequentie Alles is energie en energie heeft een bepaalde frequentie. Hoe compacter de vorm is hoe lager de trilling is. Ons lichaam […]

Vorige levens

in Blogs 18/12/2018

Heb jij er al eens over nagedacht, dat de problemen waar je nu tegen aanlooopt hun oorsprong kunnen hebben in vorige levens?  Wat als je last van bepaalde angsten hebt, maar je hebt geen idee hoe deze angst is ontstaan. Denk hierbij aan angst voor water, angst voor hoogtes, maar ook angst om je stem […]

Spirituele gidsen

in Blogs 17/12/2018

We hebben allemaal spirituele gidsen bij ons. Ze ondersteunen ons in dit leven in onze ontwikkeling en groei. Gidsen zijn zielen die geïncarneerd zijn geweest en bekend zijn met de menselijke ervaring. Ze ondersteunen ons in het maken van keuzes die met ons als persoon resoneren. Traumatische ervaringWat als je als kind een vervelende/traumatische ervaring […]