Klachten

Klachten

Opleider Inner Joy is aangesloten bij GAT en heeft de beschikking over de onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris en de GAT-commissie voor opleiders.

Rijks erkende Wkkgz geschillencommissie voor alternatieve therapeuten.

Tuchtcollege voor alternatieve zorg

Klachtenregeling conform CRKBO alternatieve opleiders.

Ga naar https://gatgeschillen.nl/ voor meer informatie over deze klachtenregeling.

 

Aangesloten bij