Privacybeleid

Privacybeleid Inner Joy Coaching & Training

Als eigenaar en energetisch coach van Inner Joy Coaching & Training neem ik jouw privacy zeer serieus en zal ik jouw persoonsgegevens zo veilig mogelijk verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt de door mij gevoerde registratie met betrekking tot uw privacy beschreven. Het is aan te raden dit document zorgvuldig door te lezen. Indien je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen via het contactformulier van deze website of door een email te sturen naar info@innerjoy.nu.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Inner Joy Coaching & Training kan persoonsgegevens over je verwerken omdat je gebruik maakt van de diensten van Inner Joy Coaching & Training en/of als je door middel van het contactformulier op de website jouw gegevens verstrekt aan Inner Joy Coaching & Training. Afhankelijk van de diensten die je bij Inner Joy Coaching & Training afneemt, kan Inner Joy Coaching & Training de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Inner Joy Coaching & Training verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Inner Joy Coaching & Training verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij Inner Joy Coaching & Training hiervoor van jou toestemming heeft gekregen
 • Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  • Dossierplicht
   Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
  • Bewaartermijn
   De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
  • Beroepsgeheim
   Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Gebruik door derden

Inner Joy Coaching & Training verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Inner Joy Coaching & Training neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd, en sluit verwerkersovereenkomsten af met alle verwerkers zoals bijvoorbeeld de emailprovider. Verder zal Inner Joy Coaching & Training de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Inner Joy Coaching & Training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging

Inner Joy Coaching & Training gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als je meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via het contactformulier. Je hebt het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan u. Ten slotte heb je het recht op dataportabiliteit: Je kunt een verzoek doen om jouw gegevens aan jouw over te dragen in een veelgebruikt formaat.