Alles is energie

Alles is energie

in Blogs 21/01/2019

Deze vergelijking van Einstein zegt, dat energie en massa (materie) onderling uitwisselbaar zijn. Dit betekent dat ze verschillende vormen van hetzelfde zijn. Onder de juiste omstandigheden kan energie massa worden en massa energie.

Frequentie
Alles is energie en energie heeft een bepaalde frequentie. Hoe compacter de vorm is hoe lager de trilling is. Ons lichaam heeft bijvoorbeeld een lagere trilling dan onze gedachten. Ons lichaam kan zich alleen voortbewegen in het NU, de derde dimensie. Onze gedachten kunnen teruggaan naar het verleden, maar ook richting de toekomst gaan. We noemen dit de vierde dimensie.

Gedachten en emoties
Onze gedachten en emoties zijn een vorm van energie. Gedachten hebben invloed op onze emoties en onze emoties hebben invloed op ons fysieke lichaam. Negatieve gedachten verlagen ons energetisch systeem in trilling. Dit heeft invloed op hoe we ons voelen en hoe we ons voelen heeft invloed op ons fysieke welzijn. Als bijvoorbeeld onze gedachten een gevoel van boosheid bij ons opwekken, verlaagt dit vervolgens de trilling in en rondom de cellen van de lever. Denk maar aan het spreekwoord “iets op je lever hebben”. Als deze emotie onderdrukt wordt kan dit uiteindelijk fysieke klachten geven, doordat de energetische trilling in dit gebied verlaagd wordt.

Energieblokkades
De energie in het menselijk lichaam stroomt door energiekanalen, net zoals bloed door aders stroomt. Tijdens ons leven kan deze energiestroom beperkt of begrensd worden. Dit kan veroorzaakt worden door onder andere; onderdrukte gevoelens, fysieke trauma, emotionele trauma, stress, angst, beperkende gedachten en karma. Je kunt dit proces zien als een beverdam waarbij de rivier ingedijkt wordt. De dam houdt de stroming niet tegen, maar creëert een plaatselijke energiestilstand. We noemen dit een energieblokkade.

Opruimen
De 1 op 1 Soul Searching & Clearing Training ondersteunt in het opruimen van energieblokkades op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Op deze manier lost de onderdrukte energielading op en kan de energie weer vrij stromen. Hierdoor verschuift je energie naar een nieuw evenwicht in het energetisch veld en kom je energetisch meer in balans. Klik hier voor meer informatie over deze training.

Liefs,

Hanny