Gidsen

Gidsen

in Inner Joy 17/12/2018

We hebben allemaal spirituele gidsen bij ons. Gidsen ondersteunen ons in dit leven in onze ontwikkeling en groei. Gidsen zijn zielen die geïncarneerd zijn geweest en bekend zijn met de menselijke ervaring. Gidsen ondersteunen ons in het maken van keuzes die met ons als persoon resoneren. Maar wat nu als je als kind een vervelende/traumatische ervaring hebt gehad. Is er dan een gids om je in deze situatie te ondersteunen? Het antwoord daarop is “Ja”. Je hogere “Zelf” huurt een gids in om met deze vervelende situatie om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mishandeling, seksueel misbruik of dat je als kind veel gepest werd of dat je ouders gingen scheiden enz.

De gids ondersteunt in dit geval door energetisch een programma af te draaien van bijvoorbeeld “gehoorzaamheid”, “afscherming” of “terugtrekken”. Voor een kind werkt dit als een soort overlevingsmechanisme. Door gehoorzaam te zijn, krijg je misschien minder klappen. Door jezelf als kind af te schermen trek je een denkbeeldige muur omhoog waar niemand doorheen komt. Als je als kind jezelf terugtrekt in je “eigen” wereld, helpt dit om aan de werkelijkheid te ontsnappen.

Dit zijn een paar voorbeelden waarbij gidsen ons ondersteunen om als kind met vervelende situaties om te kunnen gaan. Echter, naarmate we ouder worden hebben we dit overlevingsmechanisme niet meer nodig. Het is niet langer iets dat ons dient. De gids die we als kind nodig hadden hebben we nu niet meer nodig. Zolang deze gids energetisch bij ons blijft, blijft deze het programma van bijvoorbeeld “gehoorzaamheid”, “afscherming” of “terugtrekken” afdraaien in ons energetisch systeem.

Dit betekent dat we situaties blijven aantrekken waarin we bijvoorbeeld het gevoel hebben dat we “gehoorzaam” moeten zijn of het gevoel hebben dat we onszelf moeten afschermen naar de buitenwereld toe en niemand echt “binnen” laten enz. Deze gids noemen we nu een “negatieve” gids, omdat er energetisch iets in stand wordt gehouden wat ons niet langer dient.  Het is belangrijk dat we deze gids bedanken voor de steun toen dat nodig was en vervolgens energetisch los gaan laten

Soul Realignment® geeft inzicht

Via Soul Realignment® onderzoek ik via het boek van de Ziel (Akashic Records) of er “negatieve” gidsen in jouw energieveld aanwezig zijn. Ook onderzoek ik of er andere blokkades of beperkingen energetisch aanwezig zijn, die jou belemmeren in jouw ontwikkeling en groei. Als er sprake is van een  “negatieve” gids laten we deze op zielsniveau los via een clearing. Ook andere gevonden energetische blokkades en beperkingen laten we los via een clearing. Op deze manier kom je weer dichter bij je eigen ware “Zelf” en maak je gemakkelijker keuzes die met jou als persoon resoneren. Daarnaast geef ik je ook inzicht in je potentieel.